Examensarbeten

Mahan Amani Geshnigani presented her thesis project Methane production from separate digestion of primary and biological sludge. Handledare: Åsa Davidsson och Hamse Kjerstadius. Examinator Jes la Cour Jansen. Examensarbetet har utförts i samarbete med VA SYD och NSVA.

© VA-Teknik Södra