Examensarbeten

Mahan Amani Geshnigani presented her thesis project Methane production from separate digestion of primary and biological sludge. Handledare: Åsa Davidsson och Hamse Kjerstadius. Examinator Jes la Cour Jansen. Examensarbetet har utförts i samarbete med VA SYD och NSVA.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.