Disputation

Disputation

Johan Fredriksson förvarar sin avhandling Investigations of the microbial diversity and dynamics in activated sludge using molecular methods den 18 oktober 2013 kl 10:00 i sal VF, Sven Hultins gata 6, Göteborg, på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Avd. Vatten Miljö Teknik. Avhandlingen försvaras på engelska. Fakultetsopponent är Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.