Disputation

Johan Fredriksson förvarar sin avhandling Investigations of the microbial diversity and dynamics in activated sludge using molecular methods den 18 oktober 2013 kl 10:00 i sal VF, Sven Hultins gata 6, Göteborg, på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Avd. Vatten Miljö Teknik. Avhandlingen försvaras på engelska. Fakultetsopponent är Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.