Examensarbeten

Ida Gustafsson (Student från miljö-och vattenteknik, Uppsala universitet) presenterade sitt examensarbete Capacity test methods for anammox on carriers. Handledare var Jes la Cour Jansen, biträdande handledare var David Gustavsson VA SYD. Examinator: Fritjof Fagerlund, Uppsala Universitet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.