Exjobbsredovisningar

–          Tisdagen den 3 juni kl. 09.00 redovisar Johan Cavefors och Therese Berndtsson sitt kandidatarbete ”Estimation of methane levels in sewer systems”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen. Examinator: Karin Jönsson. Examensarbetet har utförts i samarbete med VA SYD och NSVA.

–          Måndagen den 9 juni kl. 13.00 redovisar Anna Saarvanto och Boris Trivic sitt examensarbete ”Optimerad slamhantering inom NSVA för ökad biogasproduktion”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Åsa Davidsson och Marinette Hagman, Examinator: Jes la Cour Jansen.
–          Måndagen den 9 juni kl. 14.30 redovisar Nelly Dahl och Sofie Andreasson sitt examensarbete ”Anaerobic digestion of industrial wastewater”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen och Hamse Kjerstadius, Examinator: Åsa Davidsson.

–          Onsdagen den 18 juni kl. 13.00 redovisar Alessandro Sarno sitt examensarbete ”Nitrification capacity of the leachate pond system at Hedeskoga landfill”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Karin Jönsson, Examinator: Jes la Cour Jansen.

–          Tisdagen den 24 juni kl. 09.00 redovisar Vadim Galkin och Nelson Llano sitt examensarbete ”Test methods for evaluation of the Anammox process”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Jes la Cour Jansen och David Gustavsson, Examinator: Karin Jönsson.

–          Tisdagen den 24 juni kl. 11.00 redovisar Sara Johansson och Helena Parment sitt examensarbete ” Nitrifikationshämning i tvätterivatten”. Plats: Kemitekniks bibliotek, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH) och Maria Jonstrup (SWECO), Examinator: Jes la Cour Jansen.

VÄLKOMNA!

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.