Kretslopp och Vatten vid Göteborgs stad blir medlem i VA-teknik Södra

kretslopp-och-vatten-loggaFrån och med januari 2016 går Kretslopp och Vatten vid Göteborgs stad med i VA-teknik Södra. Kretslopp och Vatten ansvarar för säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering för göteborgarna.

© VA-Teknik Södra