Ny adjungerad lektor på VA-teknik, LTH

MarinetteMarinette Hagman, Forsknings- och Utvecklingsansvarig på NSVA, är från och med april 2016 adjungerad lektor på VA-teknik, LTH inom sorterande avloppssystem och svårnedbrytbara ämnen i avloppsvatten. Hon kommer bl a att arbeta med handledning av doktorander och examensarbetare.

© VA-Teknik Södra