Projektet ”Circular Economy for Water, Energy & Materials in Oceanhamnen in the City of Helsingborg” syftar till att utvärdera komponenterna i källsorteringssystemen (svartvatten, grått vatten och matavfall) som införs i Helsingborg. Informationen skall tas fram för att senare kunna utföra en CBA och en LCA-analys. Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan VA-teknik LTH, Sweco och NSVA.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.