Nytt projekt om cirkulär ekonomi

Projektet ”Circular Economy for Water, Energy & Materials in Oceanhamnen in the City of Helsingborg” syftar till att utvärdera komponenterna i källsorteringssystemen (svartvatten, grått vatten och matavfall) som införs i Helsingborg. Informationen skall tas fram för att senare kunna utföra en CBA och en LCA-analys. Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan VA-teknik LTH, Sweco och NSVA.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.