VA-teknik Södras roll-up:s finns att låna

I samband med Vattenstämman togs två s k roll-up:s fram för VA-teknik Södra. Om du som medlem har behov av att låna dem och tillhörande spotlights i något sammanhang, så finns de på VA-teknik, LTH. Kontakta Salar Haghighatafsharsalar.haghighatafshar@chemeng.lth.se i så fall.

Rollups

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.