Fredagen den 2 februari 2018 försvarade Filip Nilsson sin doktorsavhandling med titeln ”Application of ozone in wastewater treatment – Oxidation of pharmaceuticals and filamentous bulking sludge”. Filip har skrivit sin doktorsavhandling som industridoktorand på företaget Primozone Production AB. Opponent vid disputationen var Dr. Dines Thornberg, BIOFOS. Avhandlingen går att ladda ned här

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.