VA-teknik Södras nya treårsperiod har börjat

Den nya perioden för VA-teknik Södra påbörjades den 1 januari 2019 och kommer att sträcka sig tre år framåt i tiden. I programmets styrning och ledning deltar VA-teknik vid Lunds tekniska högskola och Vatten Miljö Teknik vid Chalmers samt VA SYD, Gryaab AB och NSVA. Medlemmar i klustret är också Laholmsbuktens VA, DHI Sverige, Trollhättan Energi, Primozone Production AB, Kretslopp och Vatten, Kalmar Vatten, Veolia Water Technologies, Hässleholms Vatten, Västvatten och Lidköpings kommun.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.