VA-teknik Södras nya treårsperiod har börjat

Den nya perioden för VA-teknik Södra påbörjades den 1 januari 2019 och kommer att sträcka sig tre år framåt i tiden. I programmets styrning och ledning deltar VA-teknik vid Lunds tekniska högskola och Vatten Miljö Teknik vid Chalmers samt VA SYD, Gryaab AB och NSVA. Medlemmar i klustret är också Laholmsbuktens VA, DHI Sverige, Trollhättan Energi, Primozone Production AB, Kretslopp och Vatten, Kalmar Vatten, Veolia Water Technologies, Hässleholms Vatten, Västvatten och Lidköpings kommun.

© VA-Teknik Södra