Uppstartsmöte för projektet Future City Flow hölls på DHI i Göteborg

Den 9:e juni hölls uppstartsmöte för projektet Future City Flow på DHIs kontor i Göteborg. Under dagen diskuterade representanter från samtliga aktörer i projektet eventuella samarbetsmöjligheter och frågeställningar som kunde vara av gemensamt intresse. Dessutom planerades ytterligare tre arbetsmöten under hösten för att utveckla förslag till projektidéer och koncept för den slutliga ansökan som ska skickas in till VINNOVA senast den 28:e januari 2016.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.