Nytt projekt: Future City Flow

Vinnova_RGB_ramMed projektet Future City Flow har VA-teknik Södra beviljats medel av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”. Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps ut i miljön. Projektet är ett samarbete mellan: NSVA, Göteborgs kommun – Kretslopp och vatten, WIN – Water Innovation Accelerator, 4IT, Cactus UniView AB, C/o Swepur, Gryaab AB, DHI Sverige AB, Lunds Universitet (VA-teknik vid LTH) och Sweden Water Research.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.