Prisat examensarbete

prisatexamnSalar Haghighatafshar fick Rambølls stipendium för bästa examensarbete inom MILJÖ 2012 för examensarbetet Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme pretreated marine macro-algae. Du hittar kommitténs motivering här och rapporten här.

© VA-Teknik Södra