Prisat examensarbete

prisatexamnSalar Haghighatafshar fick Rambølls stipendium för bästa examensarbete inom MILJÖ 2012 för examensarbetet Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme pretreated marine macro-algae. Du hittar kommitténs motivering här och rapporten här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.