Janne Väänänen och Hamse Kjerstadius disputerar i mars 2017

  • Janne Väänänen försvarar sin avhandling med titeln ”Microsieving in municipal waste water treatment – Chemically enhanced primary and tertiary treatment” den 10 mars kl. 9:15 i sal KC:C (Kemicentrum, LTH, Lund).
  • Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln ”Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management” den 31 mars kl. 9:00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.