Janne Väänänen och Hamse Kjerstadius disputerar i mars 2017

  • Janne Väänänen försvarar sin avhandling med titeln ”Microsieving in municipal waste water treatment – Chemically enhanced primary and tertiary treatment” den 10 mars kl. 9:15 i sal KC:C (Kemicentrum, LTH, Lund).
  • Hamse Kjerstadius försvarar sin avhandling med titeln ”Enhancing anaerobic digestion in urban wastewater management” den 31 mars kl. 9:00 i sal KC:B (Kemicentrum, LTH, Lund).
© VA-Teknik Södra