Nya doktorander i VA-teknik Södra

Maja Ekblad och Misagh Mottaghi är nu doktorander (med finansiering från Sweden Water Research) på VA-teknik, LTH.

M&M

Maja kommer i sitt doktorandprojekt att undersöka reduktion av organiska mikroföroreningar vid svenska reningsverk. Karin Jönsson, VA-teknik LTH, är Majas huvudhandledare och Michael Cimbritz, VA‑teknik LTH och Marinette Hagman, NSVA, är hennes biträdande handledare.

Misaghs doktorandarbete handlar om hantering av urbana översvämningar genom ett urbant designperspektiv och hennes projekt ingår i FORMAS-projektet SUrF (Sustainabel Urban Flood Management). Karin Jönsson, VA-teknik LTH, är Misaghs huvudhandledare och Catharina Sternudd, Arkitektur LTH, Henrik Aspegren, VA-teknik, LTH/VA SYD, och Hans Bertil Wittgren, VA SYD, är hennes biträdande handledare.

© VA-Teknik Södra