Examensarbeten

Marianne del Valle Suarez Hermidas presented her thesis work Fouling Control in Anaerobic Membrane Bioreactor. Handledare var Hamse Kjerstadius och Åsa Davidsson, examinator var Jes la Cour Jansen. Projektet genomfördes i samarbete med AlfaLaval.

© VA-Teknik Södra