Nytt projekt

Dagvattengruppen vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska Högskola, med biträdande professor Ann-Margret Strömvall och specialist Karin Björklund i spetsen, har tilldelats pengar från VINNOVA:s satsning ”Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030”. Projektet ”Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten” syftar till att besvara frågan: Vilken kombination av metoder och tekniker är mest hållbar och effektiv för att minska föroreningsspridning med vägdagvatten? I projektet studeras olika metoder för fordons- och hjultvätt, gatusopning samt ”end-of-pipe”-rening av vägdagvattnet genom sedimentation och alternativa sorptionsfilter. Projektet är ett samarbete med Kretslopp och vatten samt Trafikkontoret (Göteborg stad), NCC Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Bildtext: Provtagning av vägdamm med Wet Dust Sampler, Testsite E18.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.