Presentation av examensarbeten på LTH januari 2018

  • 9/1 kl. 10.30. Jenny Kivistö – Lakvattenutredning Nyvång deponi.
  • 10/1 kl. 14.00. Sofia Högstrand och Maja Ignell – Möjligheten att tillsätta pulveriserat aktivt kol (PAK) till en MBBR-process för avskiljning av organiska mikroföroreningar.
  • 19/1 kl. 10.30. Johanna Schmidt – Evaluation and sensitivity analyses of different rainfall-runoff models of green roofs.
© VA-Teknik Södra