Exjobbsredovisning

Onsdagen den 24 augusti, kl. 14.00 redovisar Naima Forså och Caroline Ingvar-Nilsson sitt examensarbete ”Införande av kväve- och fosforrening i Malaysia”. Plats: Biblioteket på Inst. för Kemiteknik, våning ‑1, LTH. Handledare: Karin Jönsson (LTH), Azmi Ariz (UTM) och Zaiton Majid (UTM), Examinator: Åsa Davidsson.

© VA-Teknik Södra