Examensarbeten

Malin Isgren och Patrick Mårtensson presenterade examensarbetet Methane formation in sewer systems. Handledare var David Gustavsson och Jes la Cour Jansen. Examinator var Karin Jönsson.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.