Avlopp & Miljö i Linköping 31/1–1/2 2018 #NAM18

 

Flera av VA-teknik Södras medlemmar bidrar med presentationer på Nationella konferensen Avlopp & Miljö i Linköping 31/1–1/2 2018. Programmet innehåller bland annat: Att genom avancerad rening skapa möjligheter att använda renat avloppsvatten som en vattenresurs – Regine Ullman, Kalmar Vatten; Tre rör ut med reningsverk som stadsattraktion – ny stadsdel med ny teknik i Helsingborg –  Marinette Hagman och Pär Gustafsson, NSVA; RESVAV – Rening från svårnedbrytbara ämnen med aktivt kol eller ozon –  Michael Cimbritz och Maja Ekblad, VA‑teknik LTH; samt Reduktion av mikroföroreningar med membran och granulerat aktivt kol – långtidsförsök vid Kalmar reningsverk – Regine Ullman, Kalmar Vatten. Hela programmet samt information om hur du anmäler dig finns här.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.