Maja Ignell och Sofia Högstrand fick pris av Svenskt Vatten för sitt examensarbete

Under 2019 års Vattenstämma 14–15 maj delade Svenskt Vatten ut pris för bästa examensarbete 2018 inom VA-teknik. Maja Ignell och Sofia Högstrand  presenterade sitt examensarbete, som utfördes på VA-teknik LTH under handledning av Michael Cimbritz och Per Falås, ”Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar”. Kriterierna för bedömning var: nyhetsvärde, relevans för VA-området, ett lättillgängligt arbete. Tre mycket bra examensarbeten presenterades, men Maja och Sofia avgick med segern och mottog 25 000:- av arrangören. Deras arbete kan laddas ned här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.