Marie Falk, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, har varit en av Svenskt Vattens representanter i Styrgruppen för VA-teknik Södra. Marie har nu nya uppdrag inom Kretslopp och vatten och har därför lämnat uppdraget för VA-teknik Södra. Vi tackar henne för det arbete och den inspiration hon bidragit med inom Styrgruppen och VA-teknik Södra. Lycka till i framtiden! Maries efterträdare kommer att utses under hösten 2019.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.