Marie Falk lämnar Styrgruppen för VA-teknik Södra

Marie Falk, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, har varit en av Svenskt Vattens representanter i Styrgruppen för VA-teknik Södra. Marie har nu nya uppdrag inom Kretslopp och vatten och har därför lämnat uppdraget för VA-teknik Södra. Vi tackar henne för det arbete och den inspiration hon bidragit med inom Styrgruppen och VA-teknik Södra. Lycka till i framtiden! Maries efterträdare kommer att utses under hösten 2019.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.