VA-teknik Södras period förlängd

Svenskt Vatten har förlängt projektperioden för VA-teknik Södra fram till årsskiftet 2018/2019. Motivet är att svenskt Vatten vill bereda VA-teknik Södras nästa ansökan parallellt med ansökan från VA-kluster Mälardalen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.