Sofia Högstrand är sedan september anställdpå VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH. Hon kommer framför allt att arbeta inom projektet LIWE LIFE. Hennes fokusområden är biologisk fosforavskiljning, struvitfällning samt sidoströmshydrolys och kombinationen av dessa processer. Läs mer om LIWE LIFE här eller på Lidköpings kommuns hemsida

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.