Sofia Högstrand ny doktorand

Sofia Högstrand är sedan september anställdpå VA-teknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH. Hon kommer framför allt att arbeta inom projektet LIWE LIFE. Hennes fokusområden är biologisk fosforavskiljning, struvitfällning samt sidoströmshydrolys och kombinationen av dessa processer. Läs mer om LIWE LIFE här eller på Lidköpings kommuns hemsida

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.