Carl-Olof Zetterman_webbCarl-Olof Zetterman, VD för Syvab (Sydvästra stockholmsregionens Va-verks AB) blir Svenskt Vattens representant med fokus på avlopps- och miljöfrågor i styrgruppen för VA-teknik Södra.

Syvab tillhör Mälardalsklustret och är aktiva i den forskning som bedrivs i samarbetet med övriga VA-organisationer och lärosäten i Mälardalen.

Carl-Olof har i olika positioner och uppdrag både operativt, som ledare, konsult och leverantör i flertal organisationer sedan mitten av sjuttiotalet skaffat sig en bred kunskap och insikt om branschens behov av forskning och utveckling för att kunna möta framtida tekniska-, ekonomiska- och inte minst miljöutmaningar som vi står inför. Carl-Olof är medlem i Svenskt Vattens Utvecklingskommitté. Han ingår i styrelsen för Hammarby Sjöstadsverk där försöksverksamhet och forskningsprojekt bedrivs i ett konsortium med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.