Nya projekt

  • Svenskt Vatten Utveckling har beviljat medel till projektet Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning vilket är ett samarbete mellan bl a Chalmers och Sweden Water Research. För mer information om projektet kontakta David Gustavsson (Gustavsson@vasyd.se).
  • Ett nytt Formasproejkt med titeln Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser har beviljats Chalmers. För mer information om projektet kontakta Britt‑Marie Wilén (Britt-Marie.Wilen@chalmers.se).
© VA-Teknik Södra