Gryaab arbetar med ökad processförståelse

En serie försök på Ryaverket visar att flera förbättringsmöjligheter kan uppdagas med en ökad processförståelse. Försöken har genomförts i olika skalor. I full skala har rötkamrarna drivits i serie under några perioder och parallellt vid andra tillfällen. Det är tydligt att en något högre gasproduktion uppnås vid seriedrift i rötkamrarna och något bättre utrötning. Läs mer här.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.