En serie försök på Ryaverket visar att flera förbättringsmöjligheter kan uppdagas med en ökad processförståelse. Försöken har genomförts i olika skalor. I full skala har rötkamrarna drivits i serie under några perioder och parallellt vid andra tillfällen. Det är tydligt att en något högre gasproduktion uppnås vid seriedrift i rötkamrarna och något bättre utrötning. Läs mer här.

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.