VA-teknik Södra tog hänsyn till miljö & klimat på vägen till NordIWA 2015 i Bergen

NordIWAVA-teknik Södra deltog aktivt i NordIWA 2015 i Bergen, 4-6 november 2015 genom att bidra med 7 muntliga presentationer samt 2 posters och att hålla en workshop (Dokumentation från konferensen finns här). VA-teknik Södras medlemmar (11 personer) tillsammans med andra från Stockholm och Sundsvall (6 personer) sparade totalt ca 2076 kg CO2 genom att gemensamt åka nattåg från Sverige till Norge.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.