VA-teknik Södra tog hänsyn till miljö & klimat på vägen till NordIWA 2015 i Bergen

NordIWAVA-teknik Södra deltog aktivt i NordIWA 2015 i Bergen, 4-6 november 2015 genom att bidra med 7 muntliga presentationer samt 2 posters och att hålla en workshop (Dokumentation från konferensen finns här). VA-teknik Södras medlemmar (11 personer) tillsammans med andra från Stockholm och Sundsvall (6 personer) sparade totalt ca 2076 kg CO2 genom att gemensamt åka nattåg från Sverige till Norge.

© VA-Teknik Södra