Hässleholms Vatten och Västvatten är nu medlemmar i VA-teknik Södra

Hässleholms Vatten, som har ansvar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun, är sedan januari 2018 medlem i VA-teknik Södra. Västvatten, som är ett driftbolag vilket gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun, är sedan februari 2018 medlem i VA-teknik Södra.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.