Ny medlem i VA-teknik Södras styrgrupp

2014-04-14, Kretslopp och Vatten Göteborg, personal HjällbokontoretMarie Falk från Kretslopp och Vatten i Göteborg efterträder Lars-Gunnar Reinius som Svenskt Vattens representant i styrgruppen för VA-teknik Södra. Marie har arbetat med långsiktig åtgärdsplanering för avloppsrörnätet och dagvattenpolicy för staden i ca 25 år på Kretslopp och vatten. Hon har varit enhetschef i 14 år för den grupp som arbetar med anslutningsfrågor, taxa, detaljplaner och exploateringsprojekt. I dag arbetar Marie med strategier och taxa för dagvatten, översyn av ABVA och planering för förvaltningens intäkter. Hon är sedan hösten 2014 medlem i Svenskt Vattens kommitté för rörnät och klimat.

© VA-Teknik Södra