Soroush(2)Doktoranden Soroush Saheb Alam (Bygg- och miljöteknik vid Chalmers) kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett offentligt seminarium tisdagen den 17 maj 2016, kl. 13.00 i rum EA, EDIT-huset, Hörsalsvägen 11, Göteborg. Titeln på sammanläggningsavhandlingen är ”Acetate formation and oxidation on microbial electrodes”. Oskar Modin (huvudhandledare), Britt-Marie Wilén, Frank Persson (Chalmers) och Malte Hermansson (Göteborgs universitet) har handlett arbetet och Federico Aluenta från Water Research Institute (IRSA), Italien, kommer att vara opponent vid licentiatseminariet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.