Soroush Saheb Alam presenterar sin licentiatavhandling

Soroush(2)Doktoranden Soroush Saheb Alam (Bygg- och miljöteknik vid Chalmers) kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett offentligt seminarium tisdagen den 17 maj 2016, kl. 13.00 i rum EA, EDIT-huset, Hörsalsvägen 11, Göteborg. Titeln på sammanläggningsavhandlingen är ”Acetate formation and oxidation on microbial electrodes”. Oskar Modin (huvudhandledare), Britt-Marie Wilén, Frank Persson (Chalmers) och Malte Hermansson (Göteborgs universitet) har handlett arbetet och Federico Aluenta från Water Research Institute (IRSA), Italien, kommer att vara opponent vid licentiatseminariet.

© VA-Teknik Södra