Soroush Saheb Alam presenterar sin licentiatavhandling

Soroush(2)Doktoranden Soroush Saheb Alam (Bygg- och miljöteknik vid Chalmers) kommer att presentera sin licentiatavhandling vid ett offentligt seminarium tisdagen den 17 maj 2016, kl. 13.00 i rum EA, EDIT-huset, Hörsalsvägen 11, Göteborg. Titeln på sammanläggningsavhandlingen är ”Acetate formation and oxidation on microbial electrodes”. Oskar Modin (huvudhandledare), Britt-Marie Wilén, Frank Persson (Chalmers) och Malte Hermansson (Göteborgs universitet) har handlett arbetet och Federico Aluenta från Water Research Institute (IRSA), Italien, kommer att vara opponent vid licentiatseminariet.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.