Befordringar på Chalmers

Den 15 januari 2016 höll Sebastien Rauch sin professorsföreläsning och Frank Persson sin docentföreläsning på Chalmers tekniska högskola. Persson och Rauch

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.