Temadag kring rötning 24 oktober 2018

Den 24 oktober 09.15–15.40 hålls i Aalborg en temadag under rubriken: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle. Från VA-teknik Södra deltar Åsa Davidsson som ska tala om svenska erfarenheter av biogasproduktion. Program och anmälan här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.