Den 24 oktober 09.15–15.40 hålls i Aalborg en temadag under rubriken: Ny indsigt i mikrobiologien bag biogasproduktion fra slam, affald och gylle. Från VA-teknik Södra deltar Åsa Davidsson som ska tala om svenska erfarenheter av biogasproduktion. Program och anmälan här

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.