Nytt projekt inom läkemedels- och mikroföroreningar

LESS IS MORE, Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern, är ett projekt kring läkemedels- och andra mikroföroreningar. Man ska demonstrera, testa och validera nya tekniska lösningar för små och medelstora reningsverk för att ta bort läkemedels- och andra mikroföroreningar samt antibiotikaresistenta bakterier. Projektet fokuserar på tekniker som separerar mikroföroreningarna och därmed undviks olika potentiellt skadliga nedbrytningsprodukter. Energieffektivitet är en central parameter.

Projektperioden är januari 2018–september 2020. Från VA-teknik Södra deltar Åsa Davidsson, Michael Cimbritz, Marinette Hagman, Federico Micolucci och Ellen Edefell.

Institutionen för kemiteknik vid LTH, Lunds universitet, är Lead partner. Övriga projekt-deltagare är Sweden Water Research AB, Kristianstads universitet, Slagelse Utility, Slagelse Municipality, JSC ”Kretinga Water” och Gdansk Water Fund. Budgeten ligger på totalt på 2,3 miljoner Euro och huvudfinansiär är Interreg Soutbaltic ERDF. För mer information kontakta Michael Cimbritz eller Åsa Davidsson

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.