Seminarium i Lund om blå-gröna dagvatten-lösningars effektivitet

Salar Haghighatafshar håller ett öppet seminarium om sitt pågående doktorsarbete den 6 november kl 09.00-10.00 i sal KC:M på Kemicentrum på LTH, Lund, med efterföljande mingel och fika. Titeln på seminariet är ”Mesoscopic-scale evaluation of sustainable drainage systems”. Professor Magnus Larson från TVRL, LTH och Stina Hall från VA SYD är bedömare. Presentationen hålls på engelska men diskussionerna kan ske på svenska. Anmäl dig till seminariet här. Varmt välkommen!

© VA-Teknik Södra