Key note om granuler av Britt-Marie Wilén

Britt-Marie Wilén vid Chalmers ska hålla ett key note speech vid konferensen IWA Biofilms: Granular Sludge system conference, 18–21 mars i Delft, Nederländerna. Britt-Marie har lång erfarenhet av att arbeta med aktiverad slamflockning, biofilmsbildning och granulering och i sitt key note speech, ”Microbial aggregation from flocs to granules”, pratar hon om granulärt aktiverat slam. Det är en teknik som blir alltmer populär då resultat från flera undersökningar visar på många fördelar jämfört med konventionellt aktivt slam.

© VA-Teknik Södra