Sofia Polo vann med sitt examensarbete ”Multi-Criteria Analysis of Sustainable Management Practices for Polluted Road Runoff – Case Study in Vitsippsbäcken” första pris i klassen för 30 hp (mastersnivå) i Byggopus 2019, en riksomfattande tävling om bästa examensarbete inom byggindustrin. Projektidén föddes under en av VA-teknik Södras tidigare planeringsdagar och arbetet var ett samarbete mellan Vatten Miljö Teknik vid Chalmers Tekniska Högskola och Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. Sofia Polo jobbar nu som projektingenjör hos Kretslopp och vatten. 

Arbetet kan laddas ned här. Läs mer om prisutdelningen här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.