Workshop om sidoströmshydrolys i Skillingaryd

Den 9 mars hölls en workshop om sidoströmshydrolys i Skillingaryd som avslutning på projektet Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk. Projektet är ett samarbete mellan Håbo kommun, Lunds Tekniska Högskola och SWECO vilket finansieras av Svenskt Vatten Utveckling. Läs mer om projektet här. Slutrapport från projektet kommer att publiceras under våren.
Nättidningen Skillingaryd.nu publicerade en nyhet om workshopen http://skillingaryd.nu/blog/2016/03/10/bland-det-roligaste-jag-varit-med-om/

Skillingaryd_nyhet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.