Vattenforskarskolan tar emot ansökningar

Vattenforskarskolan är nu öppen för ansökningar från doktorander. Ansökan till Vattenforskarskolan kan göras på forskarskolans hemsida via den här länken. Är man antagen till forskarskolan kan man anmäla sig till kick-off-mötet (både doktorander och deras handledare) som äger rum 6-7 april 2017 i Uppsala och till den första kursen i populärvetenskapligt skrivande på svenska. Mer information kan fås via vattenforskarskolans hemsida.

Vattenforskarskolan drivs av de fyra högskoleklustren tillsammans med Sweden Water Research och under de kommande åren planeras kurser i t ex avloppsvatten, dagvatten, dricksvatten, water management, riskanalys och riskhantering inom VA-sektorn, research to policy, provtagning – mätningar – mätosäkerhet – statistik, klimatförändringars effekt på VA-system, modellering och känslighetsanalys, automation, vatten och hållbar utveckling inklusive LCA.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.