SVUs informationsblad är nu tillgängligt för nedladdning

SVUs informationsblad är nu tillgängligt för nedladdning genom den här länken. I detta informationsblad kan man bl.a. läsa sammanfattade aktiviteter under 2016 inom Svenskt Vatten Utvecklings fyra klusterverksamheter d.v.s. DRICKS, VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät.

© VA-Teknik Södra