SVUs informationsblad är nu tillgängligt för nedladdning

SVUs informationsblad är nu tillgängligt för nedladdning genom den här länken. I detta informationsblad kan man bl.a. läsa sammanfattade aktiviteter under 2016 inom Svenskt Vatten Utvecklings fyra klusterverksamheter d.v.s. DRICKS, VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.