Fredagen den 8 juni 2018 kl. 13.15 i sal SB-H6, Chalmers, Sven Hultins gata 6, Göteborg, försvarar Soroush Saheb Alam sin doktorsavhandling med titeln ”From bioanode to biocathode. Toward a better understanding of the effects of storage, starvation and potential change on biological electrodes”. Soroush är doktorand vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers. Opponent är Dr. Deepak Pant från Flemish Institute for Technological Science (VITO), Belgien. Ladda ned avhandlingen här eller läs den populärvetenskapliga sammanfattningen här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.