Partikelfritt – En workshop om framtida krav på partiklar hölls inom fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening

På VA-teknik Södras planeringsmöte tidigare i höst bestämde fokusgruppen Framtidens avloppsvattenrening att starta arbetet om partiklars betydelse i avloppsvatten med en öppen workshop. David Gustavsson bjöd in till VA SYD den 12 december och 15 entusiastiska deltagare diskuterade behov, processlösningar och teknikval för att kunna uppnå framtida krav med fokus på partiklar. Diskussionen kom mestadels att handla om alternativ till membranfiltrering och om karakterisering av avloppsvatten.

Förutom från Malmö-Lund-Helsingborgsregionen kom deltagare från Stockholm, Halmstad, Göteborg och Kalmar. För mer information om workshopens diskussioner och fortsättning, kontakta David på david.gustavsson@vasyd.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.