Pär Gustafsson ny ledamot i VA-teknik Södras styrgrupp

Pär Gustafsson är avdelningschef för avloppsreningsavdelningen på NSVA. Han började sin VA-bana som processingenjör. Han menar att VA-branschen är oerhört spännande då den står inför många utmaningar för att klara såväl dagens krav och förväntningar som framtida problem och frågeställningar. Pär har sedan år 2013 varit medlem i Svenskt Vattens kommitté som fokuserar på branschens avloppsfrågor.

Per efterträder Ulf Thyselli styrgruppen och VA-teknik Södra passar på att tacka Ulf för hans entusiastiska och gedigna arbete både i skapandet och i genomförandet av VA-teknik Södra!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.