Per Falås åter på LTH

per-falasPer Falås är nu anställd som forskare på VA-teknik, LTH. Per disputerade 2012 på VA-teknik, LTH inom biologisk rening av läkemedelsrester och har sedan dess varit anställd på forsknigsinstitutet EAWAG i Schweiz. Per kommer att delta i projekten Nomigas och RESVAV och dessutom hjälpa till med viss administration inom VA-teknik Södra.

© VA-Teknik Södra