Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, och Regine Ullman och Elina Bengtsson från Kalmar Vatten AB har skrivit en
rapport om hur Kalmar avloppsreningsverk effektivt kunde minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga och goda reningsresultat med acceptabel drift- och skötselinsats.

Rapporten går att ladda ned: Edefell, E., Ullman, R., Bengtsson, E. (2019). Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningarSVU, 2019-01.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.