Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, och Regine Ullman och Elina Bengtsson från Kalmar Vatten AB har skrivit en
rapport om hur Kalmar avloppsreningsverk effektivt kunde minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga och goda reningsresultat med acceptabel drift- och skötselinsats.

Rapporten går att ladda ned: Edefell, E., Ullman, R., Bengtsson, E. (2019). Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningarSVU, 2019-01.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.