Vattenforskarskolan kommer att innefatta tio korta kurser på olika teman, t ex Värdet av vatten, Systemanalys, Vatten i urban planering, Sambandet vatten – energi – mat, samt två studiebesök till föregångsstäder inom vattenområdet. Målet med vattenforskarskolan är bl a att ge doktoranderna stärkta kunskaper och insikter om behov och förhållanden i det bredare samhället ur ett vattenperspektiv. Ett viktigt mål med forskarskolan är också de nätverk som kommer att skapas mellan doktoranderna. Forskarskolan kommer att ambulera mellan klustrens universitet och forskningsbolaget Sweden Water Research och omfattar totalt 15 veckors heltidsstudier, studiebesök och utlandsbesök. Lärarna hämtas från de egna universiteten, från branschen och från utländska universitet.Klustren

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.