Anna Olsson påbörjar sitt examensarbete Policy för anslutning av processvatten till REVAQ-certifierade avloppsreningsverk. Handledare är Karin Jönsson och examinator Jes la Cour Jansen. Projektet sker i samverkan med C4 Teknik, den tekniska förvaltningen inom Kristianstads kommun.

Marléne Ålander, student vid Molekylär bioteknik på Uppsala Universitet, påbörjar sitt examensarbete Dimensionering av sidoströms-hydrolys – utvärdering vid uppstart av ny reaktor. Handledare är Sofia Andersson & Niclas Åstrand, Sweco och ämnesgranskare är Karin Jönsson. Lars-Göran Josefsson vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) på Uppsala universitet är examinator.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.