Docentföreläsningar på Chalmers

Nedanstående docentföreläsningar kommer att hållas den 4:e juni 13:15-15:00 i Snobberiet vid Institutionen för Bygg- och Miljöteknik, Chalmers:

  • Thomas Pettersson, Säkert dricksvatten, eller vattenpumpen i London?
  • Karin Karlfeldt Fedje, Metaller i förorenade material – problem eller möjligheter?

Välkomna!

THX2RKLM