VA-teknik Södra bidrar till IWA Sverige-konferens om läkemedelsresternas miljöeffekter

IWA_LäkemdelsresterIWA Sverige tillsammans med Svenskt Vatten, Havs och Vatten myndigheten, SIWI och SEI anordnar en konferens i Uppsala 12-13 april 2016 under rubriken ”Water and Pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment”. På konferensen kommer Michael Cimbritz, VA‑teknik, LTH att presentera ”state of the art” rörande rening av läkemedelsrester via avloppsvattenrening.

Anmälan till konferensen görs via den här länken.

 

THX2RKLM